КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПРИ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕРП